پا, طلسم وان سازمان دیده بان به صورت رایگانسکس گلشیفته